Archive

Archive for August, 2009

Filter w Answers

August 19th, 2009 No comments

Przykład zastosowania funkcji filter w Answers (oparty na Sample Sales Reduced):

Tworzymy prosty raport:

filter2

Wychodzi nam:

filter1

Chcielibyśmy teraz w prosty sposób dodać do siebie te dwie wartości ale nie jako podsumowanie, ale jako kolejną kolumnę.

Dodajemy sobie dwie dowolne kostki:

filter3

W pierwszej, w edycji formuły klikamy w klawisz filtra:

filter4

po czym wybieramy z lewego panelu kostkę Product (czyli tą, po której chcemy przefiltrować) i ustawiamy filtr na Product 01:

filter5

Dostajemy gotową funkcję (możemy ją oczywiście wpisać z ręki):

filter6

Po przefiltrowaniu drugiej kostki po Product 02 otrzymujemy wynik:

filter7

Po usunięciu dwóch niepotrzebnych już pierwszych kolumn:

filter8

Poprawiamy nagłówki kolumn:

filter9

Dodajemy jeszcze jedną kostkę i tworzymy w niej formułę dodającą do siebie dwie poprzednie:

filter10

Categories: Answers, OBIEE Tags: , ,