Archive

Posts Tagged ‘TIMESTAMPDIFF’

Porównywanie dat w Answers (TIMESTAMPDIFF)

December 30th, 2009 2 comments

Jeśli chcemy porównać dwie daty w Answers OBIEE możemy to zrobić na przykład przy użyciu funkcji

TIMESTAMPDIFF(interval, expr, timestamp2)

gdzie:

interval

SQL_TSI_DAY,
SQL_TSI_WEEK,
SQL_TSI_MONTH,
SQL_TSI_QUARTER,
SQL_TSI_YEAR

oraz

SQL_TSI_SECOND,
SQL_TSI_MINUTE,
SQL_TSI_HOUR

(ale wtedy musimy mieć daty w formacie timestamp (z godzinami))

expr

pierwsza data do porównania

timestamp2

druga data do porównania

Przykład:

daty

Uzyskujemy różnicę w datach w postaci ilości dni:

daty1

Kostkę “Różnica dat” możemy wykorzystać do stwierdzenia, czy te daty są różne i o ile dni się różnią. Przy zastosowaniu innych wartości klauzuli interval możemy sprawdzać różnicę w sekundach, miesiącach czy latach.

Możemy sobie teraz przefiltrować np. tylko te rekordy, które mają różne daty, bądź daty różne od siebie np. o 3 dni …

Categories: Answers, OBIEE Tags: , , ,